Mobiele voorreinigers

GRAANREINIGING

Soortelijk gewichtreinigers

De bewaring van graanproducten begint bij de reiniging, goed gereinigd graan is de basis van de opslag. Er kan direct voorgereinigd worden bij het combineschone graan met de zogenaamde soortelijk gewichtreiniger. Deze machines kunnen zeer scherp schonen middels een sterker of zwakker af te stellen luchtstroom, welke door het graan wordt gezogen. Alle delen met een soortelijk gewicht lager dan de granen worden uitgesorteerd, dit zijn onder andere kaf, stro, breuk, lichte korrels enz.

De werking van de voorreiniger bestaat uit soortelijk gewichtsortering middels krachtige luchtstroom, deze wordt opgewekt door de ventilator welke aanzuigt uit de reiniger. De luchtdoorlaat komt over de hele omtrek van de reiniger onder naar binnen. Het graan valt middels een kegelvormige verdeler in de reiniger en wordt sluiervormig op de reiniger verdeeld. De luchtstroom trekt hier doorheen en neemt alle delen die een kleiner soortelijk gewicht hebben dan het te reinigen graan mee en voert dit naar de cycloon, waar de lichtere delen en stof worden afgescheiden. Zware delen van ijzer kunnen worden afgescheiden door het monteren van een pijpmagneet. Stenen e.d. sorteert de machine niet uit. Maalt of plet u zelf, dan kan het van belang zijn om een kleine trilzeef voor de molen of pletter te plaatsen om de grovere verontreinigingen als stenen e.d. uit te sorteren. Kleine kosten met een groot profijt.