Zaaizaad ontsmetter

De VB-40 is ontwikkeld voor de doorlopende ontsmetting van zaaizaden met vloeistoffen.